รายการ กรีฑา 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 7/24/2017 เวลา 10:20 .
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่องวิ่ง
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
3082
วิลาวัลย์  แซ่จาง
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:38.62
Gold
1
5
3081
ณัฏฐณิชา  ราชมนตรี
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
00:00:44.56
Silver
2
4
2030
ดิษยา  นาวะบุตร
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:00:47.53
Bronze
3
2
2017
วรรณวิสา  เรืองช่อ
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
00:00:47.58
4