รายการ ยกน้ำหนัก พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 97 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ลำดับ
นักกีฬา
#
ชื่อ - นามสกุล
Kg
จังหวัด
สถิติ
น้ำหนักรวม
หมายเหตุ
(Remark)
2
ส.พิษณุโลก
อดิเรก  ทับทิมทอง
93.15
ส.พิษณุโลก
65
Gold
1
ส.ยโสธร
ชัยเชษฐ์  เหมวัน
91.75
ส.ยโสธร
53