ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
เพ็ญจันทร์    ชุ่มชื่น
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.ฉะเชิงเทรา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เปตอง
  พิการทางปัญญา ทีมหญิง