ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
วิรัตน์    สังวร
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.สุรินทร์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
 กรีฑา
  200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
 กรีฑา
  400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 ฟุตซอล
  พิการทางหู