ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ธัชนเรช    ประเสริฐพรรณ
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
 กรีฑา
  400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
 กรีฑา
  800 ม. หญิง พิการทางตา T11
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 โกลบอล
  ทีมหญิง