ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
กาญจนา    หมายรอกลาง
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.สงขลา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  พิการทางหู คู่ผสม
 แบดมินตัน
  พิการทางหู ชายคู่
 แบดมินตัน
  พิการทางหู ชายคู่
 แบดมินตัน
  พิการทางหู บุคคลหญิง
 แบดมินตัน
  พิการทางหู หญิงคู่