ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อดิศร    จีรัง
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
   1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46
 กรีฑา
  1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
 กรีฑา
  800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 วอลเลย์บอล
  พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน