ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
บุณยกร    ชลภักดี
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35
 กรีฑา
  200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  200 ม.ชาย พิการทางสมอง T35
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F35
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37-38
 กรีฑา
  พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F35
 กรีฑา
  พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F35-36