ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
วิทยา    เจริญยิ่ง
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57
 วอลเลย์บอล
  พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน