ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
รจนา    ประทุมชาติ
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.ร้อยเอ็ด
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เปตอง
  พิการทางหู ทีมหญิง