ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ชาญชัย    เข็มแก้ว
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37-38
 กรีฑา
  พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F35-36