ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
กิตติไกร    ใจสิน
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 โกลบอล
  ทีมชาย