ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อริศรา    ข้าวก่ำ
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เปตอง
  พิการทางหู ทีมหญิง