ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ญาดา    แจ้งสว่าง
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 โกลบอล
  ทีมหญิง