ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ธนาภรณ์    หล่อหลง
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.เพชรบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1
 เทเบิลเทนนิส
  พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
 เทเบิลเทนนิส
  พิการทางสมอง TT11 หญิงเดี่ยว