ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
อาริฟ    เล่งเจ๊ะ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.สงขลา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57