ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
พิมพ์นิดา    รื่นเรณู
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.บุรีรัมย์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35
 กรีฑา
  200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37-38
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36
 กรีฑา
  พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36