ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ชัยรัตน์    ทาอ่อน
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
 กรีฑา
  200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37
 กรีฑา
  200 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
 กรีฑา
  400 m ช พิการทางสมอง T37
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57