ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุขสันต์    ด้วงหว้า
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วอลเลย์บอล
  พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
 วอลเลย์บอล
  พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
 วีลแชร์ฟันดาบ
  เซเบอร์ Class A บุคคลชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย