ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
วัชรพงษ์    ดวงเดือน
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วีลแชร์ฟันดาบ
  เซเบอร์ Class A บุคคลชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  เซเบอร์ ทีมชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  ดาบฟอยล์ Class A บุคคลชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  ดาบฟอยล์ ทีมชาย
 วีลแชร์ฟันดาบ
  ดาบฟอยล์ ทีมชาย