ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ธีรภัทร    ธูปมงคล
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ปทุมธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57
 เซปักตะกร้อ
  กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 เซปักตะกร้อ
  พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย