ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ปริชนันท์    นุ่นจุ้ย
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 โกลบอล
  ทีมหญิง