ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ปาริฉัตร    โว่ยแม
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.เชียงราย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35
 กรีฑา
  200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
 กรีฑา
  4x100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 - T38
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57