รายการ เปตอง พิการทางหู หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:30 .
สนาม
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี
2
ส.ชัยภูมิ
ส.ชัยภูมิ