รายการ แบดมินตัน พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
2
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย