รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:15 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
3
5
1
4
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
2
6
8
1
4
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี