สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Bronze
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44
ส.พังงา
สรุปเหรียญ   0 Gold     0 Silver    1 Bronze