สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
ส.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
ส.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
ส.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
ส.ฉะเชิงเทรา
Bronze
กรีฑา
กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20
ส.ฉะเชิงเทรา
สรุปเหรียญ   1 Gold     0 Silver    1 Bronze