สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
เปตอง
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.ตราด
Gold
เปตอง
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.ตราด
Gold
เปตอง
พิการทางหู ทีมชาย
ส.ตราด
 
 
 
ส.ตราด
 
 
 
ส.ตราด
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา ชายคู่
ส.ตราด
 
 
 
ส.ตราด
Bronze
เปตอง
พิการทางหู หญิงคู่
ส.ตราด
 
 
 
ส.ตราด
สรุปเหรียญ   3 Gold     0 Silver    2 Bronze