สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
Gold
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
 
 
 
ส.สมุทรสาคร
Silver
วีลแชร์ฟันดาบ
เซเบอร์ Class B บุคคลชาย
ส.สมุทรสาคร
สรุปเหรียญ   2 Gold     1 Silver    0 Bronze