สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Gold
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 15
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Silver
กรีฑา
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Silver
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการทางหู
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Bronze
กรีฑา
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Bronze
กรีฑา
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
ส.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
ส.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Bronze
เปตอง
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Bronze
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Bronze
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู)
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Bronze
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)
ส.ประจวบคีรีขันธ์
Bronze
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู)
ส.ประจวบคีรีขันธ์
สรุปเหรียญ   2 Gold     2 Silver    7 Bronze