สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)
ส.นครสวรรค์
Silver
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)
ส.นครสวรรค์
Silver
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S15 (หู)
ส.นครสวรรค์
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5
ส.นครสวรรค์
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4
ส.นครสวรรค์
Bronze
ฟุตบอล
พิการทางหู
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
 
 
 
ส.นครสวรรค์
Bronze
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 15
ส.นครสวรรค์
Bronze
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15
ส.นครสวรรค์
สรุปเหรียญ   1 Gold     2 Silver    5 Bronze