สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42
ส.สุรินทร์
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการทางหู
ส.สุรินทร์
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42
ส.สุรินทร์
Gold
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 6
ส.สุรินทร์
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย)
ส.สุรินทร์
Silver
กรีฑา
กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู
ส.สุรินทร์
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42
ส.สุรินทร์
Silver
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 6
ส.สุรินทร์
Bronze
เปตอง
พิการทางหู ชายคู่
ส.สุรินทร์
 
 
 
ส.สุรินทร์
Bronze
เปตอง
พิการทางหู ชายเดี่ยว
ส.สุรินทร์
สรุปเหรียญ   5 Gold     3 Silver    2 Bronze