สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
4x400ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.กาฬสินธุ์
 
 
 
ส.กาฬสินธุ์
 
 
 
ส.กาฬสินธุ์
 
 
 
ส.กาฬสินธุ์
Silver
กรีฑา
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.กาฬสินธุ์
Silver
กรีฑา
4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.กาฬสินธุ์
 
 
 
ส.กาฬสินธุ์
 
 
 
ส.กาฬสินธุ์
 
 
 
ส.กาฬสินธุ์
Bronze
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.กาฬสินธุ์
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.กาฬสินธุ์
สรุปเหรียญ   1 Gold     2 Silver    2 Bronze