สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36
ส.ชุมพร
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.ชุมพร
Silver
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
Silver
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
Silver
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.ชุมพร
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20
ส.ชุมพร
Silver
แบดมินตัน
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.ชุมพร
Silver
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา หญิงคู่
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
 
 
 
ส.ชุมพร
สรุปเหรียญ   16 Gold     7 Silver    2 Bronze