สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู
ส.นครศรีธรรมราช
Gold
กรีฑา
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Gold
กรีฑา
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Silver
กรีฑา
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Silver
กรีฑา
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Silver
กรีฑา
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Silver
กรีฑา
4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Silver
กรีฑา
4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Silver
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
กรีฑา
1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
กรีฑา
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
กรีฑา
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
กรีฑา
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
กรีฑา
800 ม. พิการทางหู หญิง
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
แบดมินตัน
พิการทางหู หญิงคู่
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา ทีมชาย
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา หญิงคู่
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
Bronze
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
 
 
 
ส.นครศรีธรรมราช
สรุปเหรียญ   4 Gold     7 Silver    10 Bronze