สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย
ส.ตรัง
Gold
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE ST 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
ส.ตรัง
Gold
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 11
ส.ตรัง
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา)
ส.ตรัง
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา)
ส.ตรัง
Silver
เปตอง
พิการทางหู ชายเดี่ยว
ส.ตรัง
Bronze
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงเดี่ยว
ส.ตรัง
สรุปเหรียญ   5 Gold     1 Silver    1 Bronze