สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57
ส.ระนอง
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56
ส.ระนอง
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57
ส.ระนอง
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56
ส.ระนอง
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56
ส.ระนอง
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57
ส.ระนอง
Bronze
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56
ส.ระนอง
สรุปเหรียญ   3 Gold     3 Silver    1 Bronze