สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา)
ส.ภูเก็ต
Silver
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.ภูเก็ต
Silver
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 14
ส.ภูเก็ต
Silver
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14
ส.ภูเก็ต
Silver
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา)
ส.ภูเก็ต
Bronze
กรีฑา
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
ส.ภูเก็ต
Bronze
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ภูเก็ต
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.ภูเก็ต
สรุปเหรียญ   1 Gold     4 Silver    3 Bronze