สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Bronze
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
Bronze
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
 
 
 
ส.เพชรบูรณ์
สรุปเหรียญ   0 Gold     0 Silver    2 Bronze