สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Silver
วอลเลย์บอล
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน
ส.มุกดาหาร
 
 
 
ส.มุกดาหาร
 
 
 
ส.มุกดาหาร
 
 
 
ส.มุกดาหาร
 
 
 
ส.มุกดาหาร
 
 
 
ส.มุกดาหาร
 
 
 
ส.มุกดาหาร
 
 
 
ส.มุกดาหาร
สรุปเหรียญ   0 Gold     1 Silver    0 Bronze