สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46
ส.ตาก
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ตาก
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ตาก
Silver
กรีฑา
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46
ส.ตาก
Silver
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47
ส.ตาก
Silver
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ตาก
สรุปเหรียญ   3 Gold     3 Silver    0 Bronze