สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
800 ม. หญิง พิการทางตา T11
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
กระโดดไกล หญิง พิการทางหู
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ส.เชียงใหม่
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20
ส.เชียงใหม่
Gold
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
ส.เชียงใหม่
Gold
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Gold
บอคเซีย
ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Gold
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Gold
ยิงธนู
Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
ส.เชียงใหม่
Gold
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 7
ส.เชียงใหม่
Gold
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15
ส.เชียงใหม่
Gold
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15
ส.เชียงใหม่
Gold
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู)
ส.เชียงใหม่
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู)
ส.เชียงใหม่
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S15 (หู)
ส.เชียงใหม่
Gold
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา)
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36
ส.เชียงใหม่
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20
ส.เชียงใหม่
Silver
โกลบอล
ทีมชาย
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Silver
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
ส.เชียงใหม่
Silver
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.เชียงใหม่
Silver
เปตอง
พิการทางหู ทีมหญิง
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Silver
ยิงธนู
Compound Open ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย
ส.เชียงใหม่
Silver
ยิงธนู
Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร
ส.เชียงใหม่
Silver
ยิงธนู
Compound Round Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย
ส.เชียงใหม่
Silver
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร ชาย SB 15
ส.เชียงใหม่
Silver
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15
ส.เชียงใหม่
Silver
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15
ส.เชียงใหม่
Silver
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู)
ส.เชียงใหม่
Silver
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู)
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20
ส.เชียงใหม่
Bronze
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36
ส.เชียงใหม่
Bronze
เทเบิลเทนนิส
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ส.เชียงใหม่
Bronze
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Bronze
บอคเซีย
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา ชายคู่
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Bronze
เปตอง
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
ส.เชียงใหม่
Bronze
ฟุตซอล
พิการทางหู
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Bronze
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย
ส.เชียงใหม่
Bronze
ยิงธนู
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย 5 Set Point
ส.เชียงใหม่
Bronze
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 ม. ชาย S15 (หู)
ส.เชียงใหม่
Bronze
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
Bronze
วีลแชร์บาสเกตบอล
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
 
 
 
ส.เชียงใหม่
สรุปเหรียญ   24 Gold     20 Silver    19 Bronze