สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
แบดมินตัน
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1
ส.ยะลา
Silver
เซปักตะกร้อ
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)
ส.ยะลา
 
 
 
ส.ยะลา
 
 
 
ส.ยะลา
 
 
 
ส.ยะลา
Silver
แบดมินตัน
คู่ผสม WH1/WH2
ส.ยะลา
 
 
 
ส.ยะลา
Bronze
แบดมินตัน
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
ส.ยะลา
 
 
 
ส.ยะลา
Bronze
แบดมินตัน
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
ส.ยะลา
สรุปเหรียญ   1 Gold     2 Silver    2 Bronze