สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Bronze
กรีฑา
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.น่าน
Bronze
กรีฑา
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ส.น่าน
Bronze
กรีฑา
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.น่าน
สรุปเหรียญ   0 Gold     0 Silver    3 Bronze