สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43
ส.ชัยภูมิ
Gold
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43
ส.ชัยภูมิ
Gold
กรีฑา
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ชัยภูมิ
Silver
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ชัยภูมิ
Silver
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20
ส.ชัยภูมิ
Silver
เปตอง
พิการทางหู หญิงเดี่ยว
ส.ชัยภูมิ
Silver
วอลเลย์บอล
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
Bronze
วอลเลย์บอล
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
 
 
 
ส.ชัยภูมิ
สรุปเหรียญ   3 Gold     4 Silver    1 Bronze