สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Silver
บอคเซีย
ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ส.อำนาจเจริญ
 
 
 
ส.อำนาจเจริญ
 
 
 
ส.อำนาจเจริญ
 
 
 
ส.อำนาจเจริญ
 
 
 
ส.อำนาจเจริญ
สรุปเหรียญ   0 Gold     1 Silver    0 Bronze