สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
กรีฑา
1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
ส.ร้อยเอ็ด
Gold
กรีฑา
800 ม. พิการทางหู หญิง
ส.ร้อยเอ็ด
Bronze
กรีฑา
ขว้างจักร ชาย พิการทางหู
ส.ร้อยเอ็ด
Bronze
ฟุตซอล
พิการทางหู
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
 
 
 
ส.ร้อยเอ็ด
สรุปเหรียญ   2 Gold     0 Silver    2 Bronze