สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว SU5
ส.สมุทรปราการ
สรุปเหรียญ   1 Gold     0 Silver    0 Bronze