สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลตามสังกัด
เหรียญรางวัล
กีฬา
รายการ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
ส.สตูล
Gold
เทเบิลเทนนิส
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
ส.สตูล
Gold
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
Silver
เซปักตะกร้อ
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
Silver
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายเดี่ยว
ส.สตูล
Silver
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงเดี่ยว
ส.สตูล
Bronze
เซปักตะกร้อ
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
Bronze
แบดมินตัน
คู่ผสม SL3-SU5
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
Bronze
เปตอง
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่
ส.สตูล
 
 
 
ส.สตูล
สรุปเหรียญ   3 Gold     3 Silver    3 Bronze